Begeleiding

We hebben inmiddels een team opgebouwd van geschoolde, enthousiaste werknemers en vrijwilligers. Dit team is ook zeer gevarieerd in samenstelling. Van jonge twintigers tot rijpe ouderen. Allemaal met één doel: er weer een nuttige, leerzame en gezellige dag van maken voor de deelnemers van de zorgboerderij.

Step

Door de diversiteit aan deelnemers en werknemers is er een cultuur ontstaan waar elkaar helpen, nieuwe vaardigheden leren en het zinvol bezig zijn, de kern is geworden van het succes van onze zorgboerderij.

Om de kwaliteit van de werknemers en vrijwilligers te garanderen, worden regelmatig scholingen en cursussen gevolgd en wordt literatuur over specifieke onderwerpen ter beschikking gesteld.

Voor iedere deelnemer wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld, waarin gerichte doelen worden opgenomen. Dit is de leidraad voor de begeleiding. Een maal per jaar wordt er een evaluatie opgesteld. Deze wordt met u besproken en indien nodig worden er nieuwe doelen gesteld. Uiteraard kunnen ook tussentijds gesprekken plaatsvinden om de kwaliteit van begeleiding optimaal te houden.

De Omslag is een door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent leerbedrijf voor MBO- studenten. Wij bieden kwalitatieve begeleiding aan MBO-stagiaires tijdens de BeroepsPraktijkVorming.